Bouwen en verbouwen

Expertise bouw

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft expertise in huis op gebied van constructie. Ook op gebied van welstand en monumenten voorziet ODRA u graag van advies bij aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV-aanvragen.

Werkwijze expertise bouw

  • Constructie
    De constructeurs beoordelen constructies bij de vergunningaanvraag en bij evenementen (podia, tenten en tribunes). De constructeurs geven advies over de constructieve veiligheid bij calamiteiten, zoals brand, gasexplosies of instorting;
  • Welstand en Erfgoed
    De welstands- en monumentenadviseurs adviseren over aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV onderdelen (zoals terrasvergunning, inrit en uitstallingen in de openbare ruimte). Zij toetsen plannen aan de Welstandsnota, Erfgoedverordening / Erfgoedbeleid en de APV. Ook kunnen zij een bijdrage leveren bij de totstandkoming van beleidsstukken, zoals het actualiseren van de Welstandsnota of Erfgoedverordening.

Wilt u meer weten over de expertise bouw? Neem dan contact op met Sherwin Zandwijken, teamleider Advies en toetsing Bouw en leefomgeving: Sherwin.Zandwijken@odra.nl of via 026 – 377 1600.