Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen 
Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven gaan over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de wet Milieubeheer.
 
Wettelijke verplichting 
De verplichting op energiebesparing staat als sinds 1993 in de wet (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Met de komst van de erkende maatregelensystematiek wordt duidelijk hoe je aan deze eis kunt voldoen. Het nemen van energiebesparende maatregelen is niet vrijblijvend. Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn van energie zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Klein verbruik
  (<50.000 kWh electriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is?  Vul de wetchecker op de website regelhulpvoorbedrijven in.

Voordelen
Het doorvoeren van de erkende maatregelen levert een aantal voordelen op voor uw organisatie.
 • U bespaart geld door de lagere energierekening;
 • U verbetert uw imago richting klanten. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker;
 • U draagt bij aan de doelen van de klimaatakkoorden.

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

 • Energiezuinige verlichting;
 • Gebruik een veegschakeling. Hiermee kunt u het uitschakelen van de binnenverlichting programmeren;
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen. Dat kan u jaarlijks een forse besparing opleveren;
 • Isoleer de leidingen en appendages;
 • Isoleer de ventilatiekanalen;
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen vast.

 

Op www.Infomil.nl vindt u een lijst met Erkende maatregelen per branche.
Vragen? Stuur een mailbericht aan energie@odra.nl.