Energiebesparing

Energie informatiebank

Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidie bij energiebeparende maatregelen. Provincie Gelderland stelt subsidie is beschikbaar voor ondernemersorganisaties die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Subsidiemogelijkheden

Split incentive
Wie is verantwoordelijk voor de energiebesparende maatregelen als meerdere instellingen of ondernemingen in een gebouw zitten?
Platform Duurzame Huisvesting heeft hiervoor een handreiking opgesteld. Ook heeft het Platform Duurzame Huisvesting een Checklist Split Incentive voor ondernemers gemaakt.

Green Deal Zorg
Op 19 april ondertekenden acht zorginstellingen, Milieuplatform Zorgsector, gemeente Arnhem en Omgevingsdienst Regio Arnhem de Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving. De zorginstellingen spreken af binnen twee jaar na ondertekening flinke stappen te hebben gezet met milieubesparende maatregelen voor hun grootste zorglocatie. Gemeente Arnhem, Omgevingsdienst Regio Arnhem en Milieuplatform Zorgsector ondersteunen hen daarbij. Deze afspraak vloeit voort uit het Nationaal Energieakkoord en uit de Arnhemse ambitie om in 2050 een energieneutrale stad te zijn.

Energieloket Lingewaard
Bij het energieloket Lingewaard kunt u terecht met vragen over energiebesparing. Het energieloket is bedoeld voor burgers en bedrijven.

Algemene informatie energiebesparing
In de flyer energiebesparing bij bedrijven leest u meer informatie en tips om energie te besparen.

Heeft u vragen over energiebesparing? Stuur een mailbericht naar energie@odra.nl.