Energie

Energie

In het Energieakkoord hebben overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Het treffen van energiemaatregelen is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op.