Bodem

Bodeminformatie verstrekken

Bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het verplicht om historische bodeminformatie op te vragen. Voor gemeente Lingewaard regelt Omgevingsdienst Regio Arnhem het verstrekken van historische bodeminformatie. Voor het opvragen van bodemonderzoeken neemt u contact op met gemeente Lingewaard. Voor alle andere gemeenten uit het werkgebied van ODRA kunt u contact opnemen met de gemeente.

Hoe werkt het?
Voor het opvragen van historische bodeminformatie voor gemeente Lingewaard stuurt u een mailbericht naar postbus@odra.nl.
Voor alle andere gemeenten uit het werkgebied van ODRA neemt u contact op met de gemeente zelf.
Inzage in (milieu/bouw) archieven moeten altijd bij de gemeente aangevraagd worden.