Bodem

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek
Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek. Doel van het bodemonderzoek is om vast te stellen of er bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. Omgevingsdienst Regio Arnhem beoordeelt de bodemonderzoeken en adviseert de gemeente.

Maatregelen bij bodemverontreiniging
Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, bijvoorbeeld woningbouw. De omgevingsdienst en/of de gemeente geven dan aan welke maatregelen nodig zijn om de bodem weer geschikt te maken. Het is ook mogelijk dat de omgevingsdienst en/of de gemeente beperkingen aan het gebruik van de bodem vaststellen.

Onroerend goed (ver)kopen
Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Bij uw gemeente, de landelijke website www.bodemloket.nl en het Kadaster kunt u gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Omgevingsdienst Regio Arnhem verzorgt het verstrekken van bodeminformatie voor gemeente Lingewaard. Voor informatie in de overige gemeenten is de gemeente het aanspreekpunt.