Omgevingsdienst Regio Arnhem

Beoordelen lichtplannen

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning adviseren de specialisten van team meten & advies over:

  • De eisen aan een verlichtingsinstallatie of reclameverlichting om hinder zoveel mogelijk te beperken;
  • Maatregelen in de ontwerpfase om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen;
  • Beoordeling lichtplan en lichtberekening met het programma Dialux.