Omgevingsdienst Regio Arnhem

Asbest – sloopmelding

Sloopmelding particulieren of bedrijfsmatig
Gaat u een pand dat voor 1994 is gebouwd, gedeeltelijk of geheel slopen? Dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig.
U moet een sloopmelding doen als:

  • er asbest verwijderd moet worden en/of;
  • er meer dan 10 m3 afval vrijkomt.

Een sloopmelding kunt u via het Omgevingsloket aanvragen. Een asbestinventarisatierapport moet door een erkend bedrijf uitgevoerd worden.

Asbestinventarisatie – bedrijven
Bij renovatie van een (bedrijfs)gebouw moet u ook aan de regels rondom asbest voldoen. U moet eerst een asbestinventarisatie door een erkend bedrijf uit laten voeren. Asbest is namelijk niet altijd goed herkenbaar. Bij renovatie zonder asbestinventarisatie loopt u het risico dat de asbestvezels vrijkomen. Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Het werk moet dan worden stilgelegd.

 

Meer informatie vind u op de volgende websites: