Omgevingsdienst Regio Arnhem

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit op twee manieren melden:

  1. via het E-formulier Vondstmelding of;
  2. door contact op te nemen met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456.

De RCE verwerkt uw meldingen en plaatst deze als waarnemingen in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).