Spring naar content

Veolia

  • Westervoortsedijk 73, Arnhem

Veolia is een internationaal opererend bedrijf op het gebied van milieudiensten. In Arnhem is Veolia op Industriepark de Kleefse Waard (IPKW) eigenaar van een energiecentrale en waterzuiveringsinstallatie.

Veolia levert wat de klanten op het industrieterrein aan basisvoorzieningen nodig hebben voor hun productie. Onder meer gas, elektriciteit, koeling, perslucht en stoom.

Veolia zuivert afvalwater dat door de gebruikers van het terrein wordt geproduceerd. Naast de levering van de basisvoorzieningen en de verwerking van het afvalwater biedt Veolia ook technisch beheer en onderhoud en kunnen bedrijven zich aansluiten op het energiemonitoringssysteem van Veolia.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Veolia dossier.

Biomassacentrale

De energiecentrale van Veolia omvat onder andere een hout gestookte biomassa installatie. Deze installatie zal de basis voor de stoom- en warmtevoorziening zijn van Veolia voor de klanten op het terrein. Daarnaast zal er voor een klein deel ook elektriciteit vanuit de biomassa installatie worden geproduceerd die wordt toegevoegd aan het eigen elektriciteitsnet van Veolia op het industrieterrein. Tegen hout stook is weerstand. Het verbranden van hout werd in Nederland tot voor kort gezien als een groen alternatief voor fossiele brandstoffen, maar die opvatting verliest inmiddels snel terrein.

Vergunning

Zo heeft Mobilisation for the Environment (MOB, Johan Vollenbroek) namens drie actiegroepen de provincie Gelderland verzocht de verleende omgevingsvergunningen te vernieuwen. MOB heeft op het ontwerpbesluit voor deze actualisatie een zienswijze ingebracht. Deze zienswijze geeft geen aanleiding het besluit van de provincie inhoudelijk te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. De vergunning is nu definitief.  Besluiten van Gedeputeerde Staten (gelderland.nl)

Toekomstvisie

Veolia heeft de intentie om de afvalwaterzuivering te verduurzamen en ook vervolgstappen te zetten in het verduurzamen van de energy utility voorzieningen. Naast de projecten die Veolia zelf uitvoert werkt het bedrijf ook samen met de eigenaar van het Industriepark (IPKW) en andere bedrijven op het terrein om het hele park te verduurzamen op het gebied van energie, water en in de toekomst mogelijk ook afval.

Warmtenet

Veolia is begonnen met de aanleg van een lokaal warmtenet op het terrein. De warmte hiervoor wordt mede opgewekt uit restwarmte van de eigen installaties.  

Logboek

Februari 2021

Actualisatie omgevingsvergunning

Maart 2020

Milieuneutrale verandering (oplsag biomassa)

Maart 2018

Milieuneutrale verandering (stoomketel)

Maart 2017

Milieuneutrale verandering (aanpassen ketel 9)

September 2016

Milieuneutrale verandering (aanpassen ketels)

November 2015

Veranderingsvergunning (uitbreiding draaiuren)

April 2014

Veranderingsvergunning (aanpassen voorschriften)

November 2012

Milieuneutrale verandering (opslag natronloog)

Februari 2009

Veranderingsvergunning (aanpassen voorschriften)

Juni 2008

Milieuneutrale verandering (machinekamer)

November 2007

Revisievergunning (warmtekrachtcentrale