Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Informatieplicht Energiebesparing bedrijven

27 maart 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Inventarisatie asbestdaken beschikbaar

19 maart 2019

Vanaf 2025 zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet meer toegestaan voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen: asbestdaken.

Inzamelingsactie bestrijdingsmiddelen

16 januari 2019

Provincie Gelderland organiseert samen met twee waterschappen een inzamelingsactie van bestrijdingsmiddelen voor agrariërs. 

Geslaagde Handhavingsdag

23 oktober 2018

Op donderdag 18 oktober vond voor de tiende keer op rij de jaarlijkse Handhavingsdag plaats. Het doel van de Handhavingsdag is het delen van expertise en kennis. Ruim 80 toezichthouders en handhavers van verschillende toezichthoudende overheidsdiensten voerden samen controles uit.

Ondertekening Green Deal Zorginstellingen

24 april 2018

Op 19 april ondertekenden acht zorginstellingen, Milieuplatform Zorgsector, gemeente Arnhem en Omgevingsdienst Regio Arnhem de Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving.