Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Nieuwe directeur ODRA

17 september 2019

Het Dagelijks Bestuur heeft Ruben Vlaander per 1 oktober benoemd als directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Ruben Vlaander volgt Cora Smelik op die in juli 2019 is geïnstalleerd als gedeputeerde van provincie Flevoland. 

Jaarverslag 2018

18 juni 2019

Het Algemeen Bestuur heeft het jaarverslag 2018 vastgesteld. Uit het jaarverslag 2018 is een aantal highlights gebundeld tot het ‘Jaarverslag 2018 in vogelvlucht‘.  Zo is in één oogopslag zichtbaar welke taken ODRA uitvoert en wat….

Samenwerking Waterschap en Omgevingsdiensten

6 juni 2019

Waterschap Rivierenland en Omgevingsdiensten van regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland slaan de handen ineen voor schoon water.

Bijeenkomst Energie en de Omgevingswet

21 mei 2019

Op vrijdag 17 mei ging ODRA met haar partners in gesprek over de thema’s Energie en de Omgevingswet tijdens twee interactieve bijeenkomsten.

ODRA steunt de Statiegeldalliantie

23 april 2019

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie. Hiermee laten zij een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Omgevingsdienst Regio Arnhem ondersteunt de Statiegeldalliantie van harte.