Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Toezicht houden op asbestsanering helpt

18 november 2019

Toezicht houden op de sanering van asbest helpt. Dat is een voorzichtige conclusie na een dag van controles en inspecties door de omgevingsdiensten uit Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Gelijktijdig voerde ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) inspecties uit bij asbestsaneringsbedrijven.

Lachgas aanpak Arnhem

30 oktober 2019

Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) en de gemeente Arnhem hebben in de Wet Milieubeheer een artikel gevonden om de problemen met lachgas in het centrum van de stad aan te pakken. Het zijn de handhavers van ODRA die gaan optreden. Met deze aanpak is Arnhem een gemeente met een totaalverbod op de verkoop van lachgas.

Energiescan gemeente Arnhem

29 oktober 2019

Bedrijven in Arnhem kunnen bij het uitvoeren van een energiescan gebruik maken van subsidie van de gemeente Arnhem. De energiescan geeft bedrijven inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden.

Bedrijfsleven Gelderland op koers met energiebesparing

23 oktober 2019

Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid.

Nieuwe directeur ODRA

17 september 2019

Het Dagelijks Bestuur heeft Ruben Vlaander per 1 oktober benoemd als directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Ruben Vlaander volgt Cora Smelik op die in juli 2019 is geïnstalleerd als gedeputeerde van provincie Flevoland.