Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Controles kinderopvang Renkum

18 oktober 2017

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft op verzoek van gemeente Renkum controles uitgevoerd bij een aantal kinderopvanglocaties. Naast de bouwkundige aspecten zijn de brandtechnische regels gecontroleerd. Over het algemeen zijn de kinderopvanglocaties bouwtechnisch in orde en hebben zij de brandveiligheid goed geregeld.

Samenwerking aanpak criminele activiteiten buitengebied

13 oktober 2017

Op 11 oktober ondertekenden acht organisaties, waaronder ODRA, de intentieverklaring ‘Keurmerk Veilig Buitengebied Overbetuwe’. Doel van het Keurmerk is de gezamenlijke aanpak van criminele activiteiten in het buitengebied.

Afscheid van directeur Ben Robben

2 oktober 2017

Op donderdag 28 september 2017 heeft Ben Robben afscheid genomen van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Benoeming nieuwe directeur ODRA

6 juli 2017

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op donderdag 6 juli 2017 ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om mevrouw Cora Smelik per 1 september 2017 te benoemen als directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samenwerking OMWB en ODRA

5 juli 2017

Op 27 juni tekenden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem een samenwerkingsovereenkomst. Beide omgevingsdiensten beschikken over hoogwaardig meetinstrumentarium en een eigen meetwagen voor milieumetingen.