Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Bijna 150 aanmeldingen voor deelname aan geurhinderapp

16 juli 2020

GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart. Dat doen zij in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Renkum. De aanleiding voor het onderzoek is de geuroverlast die inwoners….

Start geurhinderapp

8 juli 2020

GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart. Dit onderzoek vindt onder meer plaats via een geurhinderapp. 600 inwoners hebben een uitnodiging ontvangen om aan het onderzoek deel te nemen. De deelnemers aan de app krijgen een aantal keer per week een verzoek om de vragen in de app te beantwoorden.

Toezichthouders weer op bedrijfsbezoek

25 mei 2020

Vanaf maandag 25 mei gaan de toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem weer op pad. Afgelopen tien weken is vooral vanuit huis gewerkt. Uiteraard houden zij bij de bedrijfsbezoeken rekening met de hygiëne-richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Doe voorzichtig met asbest

6 mei 2020

Veel mensen hebben nu tijd en gelegenheid om de schuur op te ruimen, het huis te verbouwen, het dak van het fietsenhok te vernieuwen of de zolder te isoleren. In het geval er sprake is van asbest dan kleven daar risico’s aan voor de gezondheid.

Extra aandacht voor legionella

16 april 2020

Onder meer bij controles in Renkum bij papierfabriek SK Parenco zijn legionellabacteriën in de afvalwaterzuiveringsinstallatie gevonden. Het bedrijf was al actief gestart met het treffen van maatregelen.