Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Geslaagde Handhavingsdag

23 oktober 2018

Op donderdag 18 oktober vond voor de tiende keer op rij de jaarlijkse Handhavingsdag plaats. Het doel van de Handhavingsdag is het delen van expertise en kennis. Ruim 80 toezichthouders en handhavers van verschillende toezichthoudende overheidsdiensten voerden samen controles uit.

Ondertekening Green Deal Zorginstellingen

24 april 2018

Op 19 april ondertekenden acht zorginstellingen, Milieuplatform Zorgsector, gemeente Arnhem en Omgevingsdienst Regio Arnhem de Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving.

Geslaagd werkbezoek Bestuur

23 oktober 2017

Op 19 oktober organiseerde Omgevingsdienst Regio Arnhem een werkbezoek voor de bestuursleden. Het bestuur bezocht Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en enkele bouwlocaties in het centrum van Arnhem.

Controles kinderopvang Renkum

18 oktober 2017

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft op verzoek van gemeente Renkum controles uitgevoerd bij een aantal kinderopvanglocaties. Naast de bouwkundige aspecten zijn de brandtechnische regels gecontroleerd. Over het algemeen zijn de kinderopvanglocaties bouwtechnisch in orde en hebben zij de brandveiligheid goed geregeld.

Samenwerking aanpak criminele activiteiten buitengebied

13 oktober 2017

Op 11 oktober ondertekenden acht organisaties, waaronder ODRA, de intentieverklaring ‘Keurmerk Veilig Buitengebied Overbetuwe’. Doel van het Keurmerk is de gezamenlijke aanpak van criminele activiteiten in het buitengebied.