Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Samenwerking Waterschap en Omgevingsdiensten

6 juni 2019

Waterschap Rivierenland en Omgevingsdiensten van regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland slaan de handen ineen voor schoon water.

Bijeenkomst Energie en de Omgevingswet

21 mei 2019

Op vrijdag 17 mei ging ODRA met haar partners in gesprek over de thema’s Energie en de Omgevingswet tijdens twee interactieve bijeenkomsten.

ODRA steunt de Statiegeldalliantie

23 april 2019

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie. Hiermee laten zij een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Omgevingsdienst Regio Arnhem ondersteunt de Statiegeldalliantie van harte.

Informatieplicht Energiebesparing bedrijven

27 maart 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Inventarisatie asbestdaken beschikbaar

19 maart 2019

Vanaf 2025 zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet meer toegestaan voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen: asbestdaken.