Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een uitvoeringsorganisatie die staat voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering. Onder meer op de gebieden van geluid, Omgevingsveiligheid en milieumetingen.

ODRA voert haar taken uit voor 11 gemeenten in de regio Arnhem en de provincie Gelderland. ODRA maakt deel uit van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Ook voor de andere Gelderse Omgevingsdiensten voert ODRA werkzaamheden uit, bijvoorbeeld om het gebied van complexe handhaving en milieumetingen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem streeft samen met haar partners een belangrijk doel na. Samen staan we voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Op dit moment werken we aan onze vernieuwde website. Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem gerust telefonisch contact met ons op: 026 - 377 1600. U kunt ons ook bereiken via postbus@odra.nl.